Utveckla centrum genom att vända det mot vattnet

Socialdemokraterna i Uddevalla vill ha en levande stadskärna fylld av aktiviteter, butiker och bostäder med varierande upplåtelseformer. Centrum ska fungera som en magnet för oss som bor i Uddevalla och locka hit turister. Därför vill Socialdemokraterna att kommunen samordna och skapar aktiviteter i centrum. Det kan handla om kulturprogram med bland annat gratis konserter, möjligheter till fysiska aktiviteter och andra arrangemang. Socialdemokraterna vill verka för inbjudande lekmiljöer och öka tillgängligheten och tryggheten för oskyddade trafikanter i centrum. Kommunen ska ta en aktiv roll i att utveckla centrum.

En utmaning för Uddevalla är att vända staden mot vattnet. Socialdemokraterna vill skapa öppna och inbjudande ytor längs vattnet. Härska det finnas ett utbud av aktiviteter som lockar unga, unga, vuxna och äldre och som är tillgängliga för alla. För att centrum ska kunna utvecklas till vårt gemensamma vardagsrum behöver det kännas tryggt för både killar, tjejer, män och kvinnor att vistas där. Socialdemokraterna anser att kommunen även fortsättningsvis ska ha ordningsvakter i centrum. Det leder till ökad trygghet och försvårar kriminell verksamhet. Förutsättningarna för Uddevalla centrum kan bli bättre genom att kommunens verksamheter styrs mot centrum.

Ett nytt medborgarhus gör det möjligt att samla flera verksamheter som bibliotek, kulturskola och kommunhus under samma tak. Socialdemokraterna vill fullfölja utvecklingen av kajstråket medhögvattenskydd, en modern och attraktiv kajpromenad och ett nytt bostadsområde på Anegrund vid Bäveån med blandade boendeformer. Det blir en helt ny stadsdel som ger livspuls och många människor i rörelse. Det kan ge ett livfullt centrum. innovationer och nya företag. Uddevalla ska vara en trygg plats för dig och din familj att leva i och besöka. Socialdemokraternas vision är att vi som är invånare i Uddevalla kommuns ska vara stolta över vår kommun. Uddevalla ska vara en självklar kommun att etablera sig i och flytta till. Vi har råd att satsa på varandra. Uddevalla kommun behöver en budget för välfärd, klimatomställning och full sysselsättning.

Vår kommun har det senaste decenniet gått med överskott jämfört med budget. Ibland kan det behövas ett sparkapital i kommunen som en säkerhet om något oväntat skulle hända, men våra gemensamma skattemedel i kommunen kan användas bättre än idag. Kommunens budgetprocess tar idag inte hänsyn till att behovet av kommunens välfärdstjänster ökar bland oss Uddevallabor. Socialdemokraterna i Uddevalla vill arbeta med effektiviseringar och sociala investeringar på ett bättre sätt än idag, men då är kommunens sätt att ta fram en budget ett hinder.

Vi vill

Skapa en levande stadskärna för människor och aktiviteter genom att vända staden mot vattnet och utveckla inbjudande miljöer med aktiviteter för alla åldrar.
Erbjuda en trygg stadsmiljö. Utveckla boende på södra sidan av Bäveån med bostäder med olika upplåtelseformer och med högvattenskydd och kajpromenad.
Skapa goda mötesplatser för fritidsaktiviteter och kulturupplevelser.
Bygga ett medborgarhus som är till för alla som bor i och besöker Uddevalla.
Upprätta en långsiktig hållbar samhällsbyggnadsstrategi för att utveckla våra tätorter.
Erbjuda gratis kollektivtrafik för alla som är över 65 år.
facebook Twitter Email