Våra politiker i våra kommunala bolag

Uddevalla Utveckling AB

Uddevalla Utvecklings AB är ett moderbolag och bolagets syfte är att skapa en samordning av de kommunal bolagen.

Bostadsstiftelsen Uddevallahem

Uddevallahem är en allmännyttig bostadsstiftelse som verkar i Uddevalla kommun. Med 4 675 lägenheter.

HSB:s Stiftelse Jakobsberg

HSB Stiftelse Jakobsberg är ett allmännyttigt bostadsföretag i Uddevalla Kommun. Detta bostadsföretag instiftades av HSB i Norra Bohuslän och Uddevalla Kommun år 1947

Uddevalla Hamnterminal AB

Uddevalla Hamnterminal AB är ett helägt dotterbolag till Uddevalla Utvecklings AB och ingår i Uddevalla kommunkoncern.

Uddevalla Energi AB

Uddevalla Energi är ett kommunala energibolag. Det betyder att vi kan lägga all vår energi på sånt som är bra för dig, för stan och för vår miljö.

Uddevalla Vatten AB

Vi ser till att det kommunala vattnet och avloppet funkar på bästa sätt.

Uddevalla Omnibuss AB

Uddevalla Omnibus AB ägs av Uddevalla kommun. Vi kör för Västtrafik och ansvarar bl.a. för stadstrafik och skoltrafik i Uddevalla.

Uddevalla Turism AB

Uddevalla Turism AB är ett bolag ägt av Uddevalla Kommun som arbetar med att förstärka Uddevalla som maritim stad samt besöksnäringens tillväxt och utveckling.

Fyrstads flygplats AB

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

Regionteatern Väst AB

Stiftelsen Bohusläns Museum

facebook Twitter Email