Vår Politik

Sverige ska vara ett modernt välfärdslands om bygger på sammanhållning.
Det är så vi skapar ett tryggare Sverige. Vår gemensamma välfärdsmodell är
en del av det som gör Sverige fantastiskt. Genom att ställa krav på varandra
och hjälpas åt så utvecklar vi vår gemensamma samhällsmodell.
När välfärden fungerar och omfattar alla vågar vi mer. Det kan handla

om att byta jobb, starta företag, bilda familj och skaffa barn, flytta
eller börja studera. Det tjänar vi alla på. När välfärden omfattar alla kan den
enskilda människans frihet växa. Då kan alla få chansen att förverkliga
sina livsdrömmar. Detta är grunden för socialdemokratisk politik.
Därför prioriterar Socialdemokraterna investeringar i det gemensamma, som i
utbildning, välfärd, infrastruktur och bostäder, framförskattesänkningar.
En ansvarsfull ekonomisk politik är garanten för den svenska
välfärden. Med fler jobb får vi råd med en välfärd att vara stolta över.


Sverige kan uträtta stordåd också i framtiden – om vi håller ihop. Men då
behöver vi säga nej till sänkta skatter, som går ut över sjukvård och skola
och säga nej till större klyftor och fortsatt vinstjakt i välfärden. Behovet av
det starka samhället blev extra tydligt under pandemin. Socialdemokraterna
vill därför fortsätta utveckla den svenska modellen, inte avveckla den. Sverige
ligger i topp bland EU-länderna i fråga om andelen invånare som har ett jobb.
Socialdemokraternas mål är att ännu fler ska ha ett jobb och att öka antalet
arbetade timmar i ekonomin så mycket att Sverige också får den lägsta
arbetslösheten i EU. Med fler jobb har vi råd med en bra välfärd och en
bättre skola. Barnfattigdom finns för att barnens föräldrar är fattiga.
Därför är en politik för fler jobb också viktig för att bekämpa barnfattigdom
och skapa bättre uppväxtvillkor.

facebook Twitter Email
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x