Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

Kenneth Engelbrektsson
Ledamot i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
E-post: kenneth.engelbrektsson@uddevalla.se

Catharina Brorsson
Ersättare i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
E-post: catarina.brorsson@uddevalla.se

facebook Twitter Email