Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.
Ledamöterna och ersättarna utses genom allmänna val vart fjärde år.

Louise Åsenfors
2 vice ordförande i kommunfullmäktige
E-post: louise.asenfors@uddevalla.se
Telefon: 0702-00 99 99

Anna-Lena Heydar
Ledamot i kommunfullmäktige
E-post: anna-lena.heydar@uddevalla.se
Telefon: 0701-65 71 24

Ingemar Samuelsson
Ledamot i kommunfullmäktige
E-post: ingemar.samuelsson@uddevalla.se
Telefon: 0701-65 63 83

Paula Berger
Ledamot i Kommunfullmäktige
E-post: paula.berger@uddevalla.se
Telefon: 0706-33 05 49

Stefan Skoglund
Ledamot i kommunfullmäktige
E-post: stefan.skoglund@uddevalla.se
Telefon: 0761-76 75 23

Annelie Högberg
Ledamot i kommunfullmäktige
E-post: annelie.hogberg@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 65 39

Robert Wendel
Ledamot i kommunfullmäktige
E-post: robert.wendel@uddevalla.se

Sonny Persson
Ledamot i kommunfullmäktige
E-post:
 sonny.persson@uddevalla.se
Telefon: 
0706-66 60 20

Karin Engdahl
Ledamot i kommunfullmäktige
E-post: karin.engdahl@hotmail.se
Telefon: 0700-10 29 07

Hampus Bergman
Ledamot i kommunfullmäktige
E-post: hampus.marcusson@uddevalla.se

Susanne Grönwall
Ledamot i kommunfullmäktige
E-post: susanne.gronvall@uddevalla.se
Telefon: 0702-02 35 78

Björn Halldin
ledamot i kommunfullmäktige
E-post: bjorn.halldin@uddevalla.se

Carina Antonsson
Ledamot i kommunfullmäktige
E-post: carina.antonsson@uddevalla.se

Tommy Strand
Ledamot i kommunfullmäktige
E-post: tommy.strand@uddevalla.se

Susanne Börjesson
Ledamot i kommunfullmäktige
E-post: susanne.borjesson@uddevalla.se

Kenneth Engelbrektsson
Ledamot i kommunfullmäktige
E-post: kenneth.engelbrektsson@uddevalla.se

Veronica Vendel
Ledamot i kommunfullmäktige
E-post: veronica.vendel@uddevalla.se

Sebastian Nilsson Grip
Ersättare i kommunfullmäktige
E-post: sebastian.grip@uddevalla.se

Margareta Wendel
Ersättare i kommunfullmäktige
E-post: margareta.wendel@uddevalla.se

Per Arne Andersson
Ersättare i kommunfullmäktige
E-post: per-arne.andersson@uddevalla.se

Denisa Botonjic
Ersättare i kommunfullmäktige
E-post: denisa.botonjic@uddevalla.se

Tony Wall
Ersättare i kommunfullmäktige
E-post: tony.wall@uddevalla.se

Catharina Hérnod
Ersättare i kommunfullmäktige
E-post: catharina.hernod@uddevalla.se

 Yngve Andersson
Ersättare i kommunfullmäktige
E-post: yngve.andersson@uddevalla.se

Catharina Brorsson
Ersättare i kommunfullmäktige
E-post: catarina.brorsson@uddevalla.se

Argjent Avollaj
Ersättare i Kommunfullmäktige
E-post:

facebook Twitter Email