Medarbetare ska kunna växa med trygghet och utveckling

Som arbetsgivare ska kommunen vara ett föredöme för andra arbetsgivaremeden bra arbetsmiljö, trygga anställningsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter. Varje anställd i Uddevalla kommun är en viktig resurs. Härska kunskaper kunna valideras. Erbjudande om vidareutbildning är självklar och den som önskar ska ha möjlighet att avancera inom kommunens förvaltningar och bolag.

Uddevalla kommun ska ha ett tydligt medarbetarfokus. En heltidsanställning ska vara normen för en
anställning då det ger alla en möjlighet att kunna leva på sin lön. Personaltätheten inom vård- och
omsorgssektorn ska öka för att förbättra kvalitet och kontinuiteten. De personalgrupper som behöver arbetskläder och arbetsskor ska erbjudas detta. Med ökat ansvar och delaktighet växer medarbetarna i Uddevalla kommun. För att bli den attraktiva arbetsgivare som vi vill att Uddevalla kommun ska vara så förutsätter det att man uppfattar sig kunna påverka sin arbetssituation, både vad avser arbetsmiljö, scheman och tjänstgöringsgrad.

Därför krävs det ett konsekvent och målmedvetet arbete tillsammans medmedarbetarnas egna företrädare. Uddevalla kommun ska se positivt på medarbetare som engagerar sig fackligt. Genom ett tydligt och kontinuerligt samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagarnas representanter utvecklas kommunen som arbetsgivare. Som medarbetare i Uddevalla kommun ska det vara självklart att bli bekräftad i sitt arbete. Därför vill vi se över chefsstrukturen så at tinga chefer har ansvar för alltför många medarbetare.

Alla anställda i Uddevalla kommun ska ha en individuell utvecklingsplan för att den kontinuerliga
kompetensutvecklingen säkerställs. Alla som slutför vård- och omsorgsprogrammet eller barn-och fritidsprogrammet medgodkända betyg från gymnasieskolan eller den kommunala vuxenutbildningen ska erbjudas en heltidsanställning inom Uddevalla kommuns verksamheter.

Vi vill

Att heltid ska ligga som grund för alla anställningar.
Ge personal rätt till kompetensutveckling.
Ställa krav på omvårdnadsutbildning eller motsvarande validerad kompetens vid tillsvidareanställning inom äldreomsorgen
Att fler personalgrupper ska har ätt till arbetskläder och skor.
Utveckla systematiska arbetsmiljöarbetet för att sänka sjukskrivningstalen.
Att Uddevalla kommun som arbetsgivare ser positivt på anställdas fackliga arbete
Erbjuda anställning efter godkänd utbildning på vård- och omsorgsprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet.
Verka för att införa en personalförmån gällande el-cykel som är kostnadsneutral för arbetsgivaren.
facebook Twitter Email