Låt människor mötas med kultur- och fritidsaktiviteter

Kulturen har en betydande roll i vårt samhälle. Den är grundläggande för vår identitet. Kulturen omfattar allt vad vi ser, hör, rör vid, smakar eller doftar. Vi ska inte ta den fria kulturen för given. Den ska försvarastillsammans meddemokrati och yttrandefrihet. Kultur, idrott och föreningslivet är en av våra samhällsbärare. Den ska därför uppmärksammas och ges goda förutsättningarför att utveckla och bevara Uddevalla kommun. Tillgången till kultur skiljer sig åt mellan olika grupper i samhället. Socialdemokraterna vill att alla barn och ungdomar ska kunna ta del av kulturskolans verksamhet oavsett föräldrarnas ekonomi.

Därför ska kulturskolan vara avgiftsfri. Socialdemokraterna vill också erbjuda barn och unga en kulturgaranti. Det innebär att alla elever i Uddevalla kommun ska få minst en kulturupplevelse per år. Där har vår kulturskola ett stort uppdrag för att möta så många elever som möjligt. Det kan handla om både uppsökande verksamhet och att erbjuda fler elever plats på kulturskolan. Socialdemokraterna vill att samarbetet mellan Uddevalla kommuns verksamheter, Bohusläns museum och Regionteater Väst ökar för att ge barn och unga en bred kontakt till olika sorters kultur. Kulturen i Uddevalla ska vara tillgänglig. Därför ska kulturen vara en central del i ett kommande medborgarhus. Det ska vara den samlingsplats för Uddevallas medborgare som länge saknats som göra det möjligt för alla, oavsett ålder, att . ta del av ett aktivt kulturliv.

En del idrotter lockar flickor och pojkar, kvinnor och män i lika hög utsträckning, men många lockar i stor utsträckning bara ett av könen. Socialdemokraterna ska verka för att idrotten sker på jämställda och jämlika villkor samt öka tillgängligheten så att fler barn och ungdomar fårtillgång till ett aktivt fritidsliv. För att klara det målet ska kommunen sida vid sida med föreningarna arbeta fram ett utvecklingsprogram som syftar till att öka inkludering och delaktighet. Vidnybyggnation av skolor ska behovet av fullmåttshallar med läktare utredas. Det gynnaridrotten under skoldagen och den föreningsdrivna idrotten under kvällar och helger.

Uddevalla är med sina 27 mil kust en fantastisk kommun med stor närhet till vatten. Socialdemokraterna ska arbeta för att skapa Sveriges bästa badplatser och utveckla kallbadplatser i Uddevalla och i Ljungskile tillsammans med civilsamhället . Kommunen ska vara en plats där friluftslivet blir en större del av Uddevallabornas vardag. Friluftsområden ska vara anpassade så att det är lätt att ta sig fram. Av alla satsningar inom kultur och fritid ska kommunen prioritera de som riktar sig till barn och unga för att lägga grunden till ett långt aktivt liv. Det handlar om kostnadsnivåer och även fysisk tillgänglighet.

Socialdemokraterna vill arbeta för att få fler i rörelse och stötta föreningars om vill bredda sina motionsgrupper och vidareutveckla Rimnersområdet i dialog med föreningar så att det blir en tydlig platsför rekreation och idrott. Ridsporten är Sveriges näststörsta ungdomsidrott, för utövare mellan 7 och 25 år, bara fotbollen är större. I Uddevalla har vi tagit fram en idrottsportsplan och Socialdemokraterna vill utveckla ett tillgängligt ridcenter för att låta fler ta del av denna sport. Ett exempel på detta är att daglig verksamhet kan startas i ett ridcenter. Socialdemokraterna vill bygga fler aktivitetsparker i Uddevalla där personer från olika generation- oavsett vem man är, om man vill vara aktiv eller bara vara på platsen, kan vistas.

Socialdemokraterna vill utveckla möjligheten för fler att kunna delta i e-sport genom fler e-sporthallar. E-sport är en förkortning av ”elektronisk sport” och är ett samlingsnamn för alla tävlingar som utförs i en virtuell miljö. Idag ökat intresse för denna form av aktivitet. En fristadskonstnär är en person som bjudits in av en svensk kommun eller region på grund av att han eller hon förföljs i sitt hemland. I Sverige får konstnären en fristad under två år för att kunna leva och fortsätta arbeta med sitt yrke i trygghet. Uddevalla är idag en av Västra Götalands tre fristadskommuner. Socialdemokraterna vill utveckla den rollen för att visa att Uddevalla står upp för yttrandefrihet och demokrati.

Vi vill

Att kulturskolan ska var gratis för barn och ungdomar.
Bygga fler aktivitetsparker och E-sporthallar.
Skapa Sveriges bästa bad miljöer för både sommar- och vinterbadare.
Utveckla Uddevalla som fristadskommun för förföljda konstnärer.
Att alla elever ska erbjudas minst en kulturupplevelse per år.
Genom dialog och riktade medel skapa jämställd, jämlik och inkluderande kultur- och fritidsaktiviteter.
facebook Twitter Email