Angiverilagen/anmälningsplikt

MotionUDDEVALLA KOMMUNFULLMÄKTIGEAngiverilagen/anmälningsplikt Regeringen utredning, angående införande av plikt om att anmäla papperslösa, har väckt stark kritik från både fackliga organisationer och SKR. Flera personalgrupper uttrycker stark oro för att personalen kommer att hamna i en bekymmersam lojalitetskonflikt. Å ena sidan yrkesrollen att ge människor den vård och utbildning man har rätt till, å andra sidan…

Läs mer

Det blev pinsamt tyst när jag frågade om snippan

Min son föddes år 2000. När han började på förskolan ville jag veta vilket ord som pedagogerna använde för flickors könsorgan. Han visste att han hade en snopp och jag var övertygad om att det ordet användes av pedagogerna. Det var vid denna tid inte självklart att använda något ord för flickors könsorgan. Jag ville inte…

Läs mer

Inbjudan till dialogmöte om säkerhets och utrikespolitik

De fem partidistriken ihop med ABF Fyrbodal bjuder in till ett dialogmöte kring Säkerhets och utrikespolitik. Passa på att göra din röst hörd inför partiets utrikespolitiska program som just nu är i framtagande. Kom och diskutera de aktuella och framtida frågorna i en tid som präglas av ett nytt globalt säkerhetsläge. Dialogmötet sker i samverkan…

Läs mer

Vi står på fel sida gränsen i 6 av 9 planetära gränser. Vad gör Sveriges regering då? 

Begreppet “planetära gränser” pekar ut miljöprocesser som skapar stabilitet för livet på jorden. Alla dessa processer påverkas av människans aktiviteter. Går vi utanför dessa gränser är det sannolikt att plötsliga negativa förändringar inträffar.  Det syns verkligen inte i budgeten att vi står mitt i en klimat- och naturkris. Enligt budgeten kommer Sverige både att missa…

Läs mer

Viktigast för skolans personal är att ge trygghet och tillit

Skolpersonalen ska inte utnyttjas som verktyg för att arbeta inom andra områden än utbildning. En av skolpersonalens främsta uppgifter är att skapa en förtroendefull relation till både elever och föräldrar med eleven i centrum. En angiverilag där de blir tvingade att anmäla elever strider mot de etiska principerna och kommer att allvarligt skada relationen och…

Läs mer

S-kuriren

September är här och hösten är nu formellt inledd. Men vi kan nog alla erkänna att hela sommaren kändes som höst. Vi får hoppas höstmånaderna kan erbjuda fina dagar med sol och fina dagar. Ett år med borglig regering, både nationellt och kommunalt, har inneburit angrepp på kultur- och miljöarbete. De har en tydlig agenda…

Läs mer

VAD VILL MAJORITETEN MED UDDEVALLA

Uddevalla är en fantastisk kommun med stora möjligheter. Kommunens närhet till storstad, landsbygd, kust och skogsmiljö skapar en mångfald som borde attrahera människor till att både vilja arbeta och leva i kommunen. Det gör att senaste månadernas utveckling med den politiska majoritetens prioriteringar bekymrar mig oerhört. Det finns en lång rad med frågetecken som den…

Läs mer

S-Kuriren

Sommaren började torr och varm vilket gjorde att vi alla funderade på om vädret skulle bli detsamma som sommaren 2018. Torkan 2018 med omfattande bränder, nödslakt och foderbrist är tecken på ökat extremväder i klimatkrisens spår. Men för vår del här i Sverige så blev sommaren präglad av regn och blåst. Men på många håll…

Läs mer

Vi tar fajten – Kampen om Välfärdsarbetets värde

Vi tar fajten – Kampen om Välfärdsarbetets värde – Det är titeln på Kristin Linderoths avhandling om Kommunals strejk 2003. Genom djupintervjuer med fackligt aktiva som deltog i strejken har Kristin Linderoth lyft fram viktiga erfarenheter och lärdomar från en av de största arbetskonflikter som ägt rum i Sverige. Hon hoppas att avhandlingen, som kom…

Läs mer

Klimakterievården är som ett lotteri

Driv gärna politiska frågor men tala inte i egen sak. Ungefär det svaret replikerades när vi lyfte frågan om klimakteriet i en politisk församling. Det sätter fingret på problemet med att lyfta ”kvinnofrågor”. Vi vet att förtroendevalda förväntas att inte driva politiska frågor i egen sak och egenintresse. Men när det gäller klimakteriet är det…

Läs mer
facebook Twitter Email