Viktigast för skolans personal är att ge trygghet och tillit

Skolpersonalen ska inte utnyttjas som verktyg för att arbeta inom andra områden än utbildning. En av skolpersonalens främsta uppgifter är att skapa en förtroendefull relation till både elever och föräldrar med eleven i centrum. En angiverilag där de blir tvingade att anmäla elever strider mot de etiska principerna och kommer att allvarligt skada relationen och…

Läs mer

S-kuriren

September är här och hösten är nu formellt inledd. Men vi kan nog alla erkänna att hela sommaren kändes som höst. Vi får hoppas höstmånaderna kan erbjuda fina dagar med sol och fina dagar. Ett år med borglig regering, både nationellt och kommunalt, har inneburit angrepp på kultur- och miljöarbete. De har en tydlig agenda…

Läs mer

VAD VILL MAJORITETEN MED UDDEVALLA

Uddevalla är en fantastisk kommun med stora möjligheter. Kommunens närhet till storstad, landsbygd, kust och skogsmiljö skapar en mångfald som borde attrahera människor till att både vilja arbeta och leva i kommunen. Det gör att senaste månadernas utveckling med den politiska majoritetens prioriteringar bekymrar mig oerhört. Det finns en lång rad med frågetecken som den…

Läs mer

S-Kuriren

Sommaren började torr och varm vilket gjorde att vi alla funderade på om vädret skulle bli detsamma som sommaren 2018. Torkan 2018 med omfattande bränder, nödslakt och foderbrist är tecken på ökat extremväder i klimatkrisens spår. Men för vår del här i Sverige så blev sommaren präglad av regn och blåst. Men på många håll…

Läs mer

Vi tar fajten – Kampen om Välfärdsarbetets värde

Vi tar fajten – Kampen om Välfärdsarbetets värde – Det är titeln på Kristin Linderoths avhandling om Kommunals strejk 2003. Genom djupintervjuer med fackligt aktiva som deltog i strejken har Kristin Linderoth lyft fram viktiga erfarenheter och lärdomar från en av de största arbetskonflikter som ägt rum i Sverige. Hon hoppas att avhandlingen, som kom…

Läs mer

Klimakterievården är som ett lotteri

Driv gärna politiska frågor men tala inte i egen sak. Ungefär det svaret replikerades när vi lyfte frågan om klimakteriet i en politisk församling. Det sätter fingret på problemet med att lyfta ”kvinnofrågor”. Vi vet att förtroendevalda förväntas att inte driva politiska frågor i egen sak och egenintresse. Men när det gäller klimakteriet är det…

Läs mer

I skolan läggs grunden för vårt framtida liv

En jämlik skola är en viktig framgångsfaktor för oss Socialdemokrater, det innebär att alla barn skall ha rätt till en utbildning. När ungdomarna klarat skolan är de fria att fortsätta sina studier eller gå ut arbetslivet till ett självständigt och meningsfullt vuxet liv. Chansen att utbilda och bilda sig skall också vara möjlig även i…

Läs mer

Under åtta år med en Socialdemokratiskt ledd regering har kommunernas ökade kostnader för demografin kompenserades med statliga stöd

Under åtta år med en Socialdemokratiskt ledd regering har kommunernas ökade kostnader för demografin kompenserades med statliga stöd. Nu lider landet under en högkonservativ regering ledd av Moderater och Sverigedemokrater. De ökade behoven som fortsätter hos kommunerna kompenseras inte längre från nationellt håll, utan nuvarande regering prioriterar skattesänkningar för höginkomsttagare framför kvalitén i välfärden. Vi…

Läs mer

Budgetförslag 2024-2026

Ekonomiska förutsättningarUnder åtta år med en Socialdemokratiskt ledd regering har kommunernas ökade kostnader för demografin kompenserades med statliga stöd. Nu lider landet under en högkonservativ regering ledd av Moderater och Sverigedemokrater. De ökade behoven som fortsätter hos kommunerna kompenseras inte längre från nationellt håll, utan nuvarande regering prioriterar skattesänkningar framför kvalitén i välfärden. Vi står…

Läs mer

Medlemsmöte 22 maj

Måndagen den 22 maj bjuder vi in till medlemsmöte. Vi får besök av My Alnebratt, regionråd (s) och ordförande i Operativa nämnden, VGR är även den som av partistyrelsen som ska leda partiets arbetsgrupp för att analysera hur fler ska vilja arbeta i välfärden.Dessutom kommer Stefan Skoglund föra en diskussion om hur sommarsituationen ser ut…

Läs mer
facebook Twitter Email