Idag har vi delat ut jämställdhetspriset

Uddevalla SocialdemokratiskaKvinnoklubbs årliga Jämställdhetspris 2023 tilldelas Jienny Gillerstedt och Bohusläns museum Motiveringen lyder:100 år efter kvinnans rösträtts kamp visade Bohusläns museum en stark utställning som var en ögonöppnare för förståelsen i hur stor kvinnorätts rörelsen var i Bohuslän och i Uddevalla,  samt vilken stor roll den spelade för ett jämlikare Sverige.

Läs mer

Uddevallas S-kvinnor fortsätter driva på frågan för ökad jämställdhet

Kommunstyrelsen i Uddevalla har nu haft sina visionsdagar. Inför dessa dagar var S-kvinnor i Uddevalla kritiska till innehållet. Så här i efterhand visar det sig att vi hade rätt eftersom dagarna till stor del handlade om historiska tillbakablickar med bristfälliga analayser. Det var alltså detta som Alexander Bard bidrog med för de 60 000 kronor…

Läs mer

Öka klimakteriekompetensen

Hälften av Sveriges kvinnor kommer förr eller senare att gå igenom klimakteriet och av dessa kommer omkring 70 % att drabbas av någon form av klimakteriebesvär. Klimakteriet inträffar vanligtvis någon gång mellan 44–56 år och medelåldern är 51 år. En ålder då många kvinnor vill och kan leva sitt liv fullt ut och bidra med…

Läs mer

Uddevalla Socialdemokratiska Kvinnoklubbs årliga Jämställdhetspris 2023

Uddevalla Socialdemokratiska Kvinnoklubbs årliga Jämställdhetspris 2023 tilldelas Jienny Gillerstedt och Bohusläns museum. Motiveringen kommer att tillkännages på onsdag 8 mars i samband med prisutdelningen som sker på Bohusläns museum kl: 16:45.

Läs mer

S-kvinnor håller tal på internationella kvinnodagen

S-kvinnor i Uddevalla kommer att hålla tal utanför museet mellan klockan 17:00 och 17:30. Talen kommer att handla om de utmaningar som Uddevalla, Sverige och världen står inför ur ett feministiskt perspektiv. Platsen är vald för att Uddevallas kommunfullmäktige har möte på museet med start klockan 17:30. Dessa spaningar kan kommunfullmäktiges ledamöter ta till sig…

Läs mer

Liberalerna säger nej till 1,7 miljarder kr om året till Uddevalla

För en tid sedan upprepade Liberalerna sina felaktiga påståenden om Skagerrakbanan. Sedan dess har det nordeuropeiska nätverket STRING föreslagit en privat finansiering av järnvägen mellan Göteborg och Oslo eftersom man anser att sträckan är viktig och man inte tror på statliga pengar till sträckan. Eftersom VG-regionen ingår i STRING så följer STRING det förslag till…

Läs mer

Prioritering av de oskyddade trafikanterna

Knappt hade den nya majoriteten tagit över makten före beslut om prioritering av de oskyddade trafikanterna rivs upp. På samhällsbyggnadsnämndens möte på torsdagen den 16 februari kommer ombyggnation av busshållplatserna på Tureborg att tas upp för nytt beslut. Förvaltningens förslag att bygga en så kallad timglashållplats ställs då mot att bygga körbanehållplatser på båda sidor…

Läs mer

Våra Ledamöter i Barn och utbildningsnämnden informerar

I dag har vi Socialdemokrater i Barn och utbildningsnämnden haft gruppmöte och gjort studiebesök hos kommunals medlemmar inom skolan och lyssnat på vilka utmaningar de står inför. En av dem är den ekonomiska besparingen att inte ta in vikarier vid sjukfrånvaro.

Läs mer

Kallelse till årsmöte

Här med kallas du som medlem till ordinarie årsmöte för Socialdemokratiska arbetarekommunen i Uddevalla som äger rum den 20 mars klockan 18:00 i Folketshus. Sedvanliga års möteshandlingar skickas ut till ombud per mail, om någon vill ha papperskopia, hör av er till Anna-Lena Heydar 0706-029095 eller uddevalla@socialdemokraterna.se Varmt välkomna!Styrelsen

Läs mer

Någon upprustning av Bohusbanan sker inte

Replik på ”Stoppa genast planerna på Skagerrakbanan”. Liberalerna i Uddevalla har skrivit en grovt osaklig insändare om Skagerrakbanan med sakfel i stort sett varenda mening och kräver att projektet för Skagerrakbanan ska avslutas för att vi i stället ska ägna oss åt att försöka få staten att satsa på Bohusbanan. Liberalerna verkar inte ha fattat…

Läs mer
facebook Twitter Email