Studieförbunden är viktiga för Uddevalla kommun

Ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Gösta Dahlberg (M) la ett uppdrag till kultur-och fritidsnämnden möte den 23 mars om att dra in bidragen till studieförbunden i Uddevalla. Detta  lyftes ur dagordningen för tillfället då det blev mycket motreaktioner. Att slopa bidragen till studieförbunden är fel väg att gå, det skulle innebära ett stort tapp på…

Läs mer

Vi vill att Uddevalla kommun behåller ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter

Den styrande majoriteten skrotar nu målet om mer ekologisk mat i kommunens verksamheter.Uddevalla har haft som mål genom åren att 25-30% av livsmedlen som köps in ska vara ekologiska.Den styrande majoriteten plockar bort målen av ekonomiska skäl.  Det finns andra vägar att spara in pengar genom att kommunens kök jobbar aktivt med att minska matsvinnet,…

Läs mer

Rapport från Årsmötet

Måndag den 20 mars genomförde Socialdemokraterna i Uddevalla sitt årsmöte. Till ny ordförande valdes Louise Åsenfors  efter  Anna-Lena Heydar. Årsmötet avtackade avgående ordförande Anna-Lena Heydar efter över tio år på posten som ordförande. Valet av ny ordförande var enhälligt och genomfördes med acklamation. På årsmötet genomfördes sedvanliga val till styrelse och övriga uppdrag.Inbjuden gäst var…

Läs mer

Kollektivavtalen säkrar vår fackliga styrka

Den fackliga styrkan ligger i att vi kan förhandla för väldigt många medlemmar på en gång. Det är också vårt löfte till varandra att inte jobba för en lägre lön än den vi kommit överens om. Så om du inte är med oss ännu så är bästa tiden att gå med just nu, när avtalsrörelsen…

Läs mer

Idag har vi delat ut jämställdhetspriset

Uddevalla SocialdemokratiskaKvinnoklubbs årliga Jämställdhetspris 2023 tilldelas Jienny Gillerstedt och Bohusläns museum Motiveringen lyder:100 år efter kvinnans rösträtts kamp visade Bohusläns museum en stark utställning som var en ögonöppnare för förståelsen i hur stor kvinnorätts rörelsen var i Bohuslän och i Uddevalla,  samt vilken stor roll den spelade för ett jämlikare Sverige.

Läs mer

Uddevallas S-kvinnor fortsätter driva på frågan för ökad jämställdhet

Kommunstyrelsen i Uddevalla har nu haft sina visionsdagar. Inför dessa dagar var S-kvinnor i Uddevalla kritiska till innehållet. Så här i efterhand visar det sig att vi hade rätt eftersom dagarna till stor del handlade om historiska tillbakablickar med bristfälliga analayser. Det var alltså detta som Alexander Bard bidrog med för de 60 000 kronor…

Läs mer

Öka klimakteriekompetensen

Hälften av Sveriges kvinnor kommer förr eller senare att gå igenom klimakteriet och av dessa kommer omkring 70 % att drabbas av någon form av klimakteriebesvär. Klimakteriet inträffar vanligtvis någon gång mellan 44–56 år och medelåldern är 51 år. En ålder då många kvinnor vill och kan leva sitt liv fullt ut och bidra med…

Läs mer

Uddevalla Socialdemokratiska Kvinnoklubbs årliga Jämställdhetspris 2023

Uddevalla Socialdemokratiska Kvinnoklubbs årliga Jämställdhetspris 2023 tilldelas Jienny Gillerstedt och Bohusläns museum. Motiveringen kommer att tillkännages på onsdag 8 mars i samband med prisutdelningen som sker på Bohusläns museum kl: 16:45.

Läs mer

S-kvinnor håller tal på internationella kvinnodagen

S-kvinnor i Uddevalla kommer att hålla tal utanför museet mellan klockan 17:00 och 17:30. Talen kommer att handla om de utmaningar som Uddevalla, Sverige och världen står inför ur ett feministiskt perspektiv. Platsen är vald för att Uddevallas kommunfullmäktige har möte på museet med start klockan 17:30. Dessa spaningar kan kommunfullmäktiges ledamöter ta till sig…

Läs mer

Liberalerna säger nej till 1,7 miljarder kr om året till Uddevalla

För en tid sedan upprepade Liberalerna sina felaktiga påståenden om Skagerrakbanan. Sedan dess har det nordeuropeiska nätverket STRING föreslagit en privat finansiering av järnvägen mellan Göteborg och Oslo eftersom man anser att sträckan är viktig och man inte tror på statliga pengar till sträckan. Eftersom VG-regionen ingår i STRING så följer STRING det förslag till…

Läs mer
facebook Twitter Email