Studieförbunden är viktiga för Uddevalla kommun

Ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Gösta Dahlberg (M) la ett uppdrag till kultur-och fritidsnämnden möte den 23 mars om att dra in bidragen till studieförbunden i Uddevalla. Detta  lyftes ur dagordningen för tillfället då det blev mycket motreaktioner. Att slopa bidragen till studieförbunden är fel väg att gå, det skulle innebära ett stort tapp på aktiviteter för såväl barn unga som äldre. Uddevalla skulle bli betydligt fattigare på lokalkultur och folkbildningen skulle minska. Detta i en tid där samhället är på väg mot en lågkonjunktur.

Vi socialdemokrater är väl medvetna om att kultur- och fritidsnämnden om det besparingskrav som nämnden har, men att slopa bidragen till de organisationer och föreningar som bidrar med en positiv effekt i Uddevalla kommun är fel väg att gå, detta borde den styrande majoriteten veta utan att göra en konsekvensanalys . Studieförbunden bidrar till att kommunens medborgare oavsett ålder kan få en meningsfull fritid lik många andra organisationer och föreningar gör.. Det kommunala bidraget är direkt kopplat till hur mycket region och staten skjuter till för att stötta studieförbunden. Lägger Uddevalla kommun 1 krona så satsar region och staten 4-5 kr.

Gösta Dahlberg (M) frågar vad får vi för pengarna som betalas ut till studieförbunden. Här kommer några svar på det som Gösta Dahlberg inte verkar veta vad studieförbunden gör. Detta får vi för bland annat för pengarna:

Ett aktivt föreningsliv för ungdomar, vuxna och pensionärer.
Studieförbunden stöttar föreningar med allt från att starta en förening till att utveckla föreningarna.
Studieförbunden fångar upp de ungdomar som inte är med i de traditionella föreningarna.
Studieförbunden Hjälper till med att ge sommarjobb till ungdomar mellan 15 till 18 år.
Studieförbunden Håller utbildningar i svenska och engelska, arbetslivsintroduktion och samhällsinformation.
Studieförbunden håller med lokaler material som nyttjas flitigt av kulturutövare.  Ett studieförbund är i startgroparna för att starta ett Musikens hus för ungdomar.

Så den rimliga frågan som den styrande majoritet borde ställa sig är det värt att dra in på bidragen till våra organisationer och föreningar som bidrar med meningsfulla aktiviteter till våra ungdomar så de får en meningsfull vardag.
Socialdemokraternas svar på frågan är ett tydligt NEJ.

facebook Twitter Email
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x