Interpellation från Robert Wendel (S) ställd till Kultur och fritidsnämndens ordförande Gösta Dalberg (M).

Ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Gösta Dahlberg (M) lade ett uppdrag till kultur-och fritidsnämnden möte den 23 mars om att dra in bidragen till studieförbunden i Uddevalla. Detta  lyftes ur dagordningen för tillfället då det blev mycket motreaktioner. Att slopa bidragen till studieförbunden är fel väg att gå. Detta skulle innebära ett stort tapp på aktiviteter för såväl barn unga som äldre. Uddevalla skulle bli betydligt fattigare på lokalkultur och folkbildningen skulle minska. Detta i en tid där samhället är på väg mot en lågkonjunktur.

Hur tänkte ordförande kring kommunens kvalitetskrav när ett så kontroversiellt uppdrag till förvaltningen lades utan beredning eller tydlig förankring, som det verkar i alla riktningar?

Att  ta bort kommunens stöd till studieförbunden är en tydlig signal från Uddevalla kommun om att studieförbundens verksamhet i sin helhet inte är viktigt för kommunen. Hur ser kultur och fritidsnämndens ordförande på detta i sin roll som företrädare för kommunen i dessa frågor?

Uddevalla kommun har stor brist på lokaliteter för kulturutövare. Studieförbunden täcker ett viktigt behov av rep lokaler för kulturutövare. Med tanke på att ingen lösning finns i sikte kring lokaler för att ersätta Bastionen och kulturskolan. Hur tänker Kultur och fritidsnämndens ordförande agera för att få till stånd lösningar. Det kan ju knappast vara att underminera studieförbundens så att ännu mer lokaler och möjligheter för kulturutövare försvinner; eller ?

Hur ser kultur och fritidsnämndens ordförande på det stöd som studieförbunden ger till kommunens föreningar och som når såväl barn, pensionärer, funktionshindrade samt övrig befolkning?

Hur tänker ordföranden i kultur och fritidsnämnden kring alla utbildningar som studieförbunden genomför och möjliggör för Uddevallas befolkning kring exempelvis jägarexamen,  båtintyg, språkkurser mm. Hur tänker Ordföranden för kultur och fritidsnämnden som ytterst har kommunens uppdrag att värna Uddevallabornas intressen också i fritidsfrågor?

Hur tänker ordföranden för kultur och fritidsnämnden att kommunen skall kunna ersätta den verksamhet som studieförbunden tillför kommunen, då risken är stor att utbudet blir mycket mindre av allt inom kultur och fritidsnämndens verksamhetsområde.

Listan kan göras betydligt längre tacksam för svar.

Robert Wendel
Socialdemokraterna
2:e Vice ordförande i Kultur och fritidsnämnden

facebook Twitter Email
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x