Aktivitetscentra för äldre en investering för framtiden

Äldreomsorgen är en viktig fråga för Socialdemokraterna i Uddevalla kommun. Vi tror på att äldreomsorgen inte bara handlar om att säkerställa fysisk och medicinsk vård, utan också om att främja välbefinnande och social interaktion för våra äldre medborgare. Ett sätt att uppnå detta är genom att skapa aktivitetscentra kring äldre- och trygghetsboenden i samverkan med idéburen sektor.

Aktivitetscentra är platser där främst äldre men även andra åldersgrupper kan träffas, delta i olika aktiviteter och umgås med varandra. Genom att skapa sådana centra i närheten av olika äldreboenden kan vi erbjuda en meningsfull och social miljö för våra äldre medborgare. Detta kan bidra till att motverka ensamhet och isolering, som kan vara särskilt vanligt bland äldre.

Ett sätt att skapa aktivitetscentra är genom samarbete med idéburen sektor. Idéburna organisationer och föreningar har ofta expertis och erfarenhet inom olika områden, och kan bidra med kunskap och resurser för att skapa meningsfulla aktiviteter för de äldre. Genom att samarbeta med dessa organisationer kan vi skapa hållbara och varaktiga lösningar, som inte är helt beroende av kommunens resurser.

Genom att ge äldre möjligheten att delta i olika aktiviteter kan vi främja deras fysiska och mentala hälsa. Fysiska aktiviteter som promenader, gymnastik och dans kan bidra till att bibehålla rörlighet och styrka. Samtidigt kan aktiviteter som sång, kreativt skapande och diskussionsgrupper stimulera den mentala hälsan och uppmuntra till social interaktion.

Ett bra exempel som vi drev igenom för ett antal år sedan är Ryttarens Café & aktivitetscenter, men det finns fler goda exempel på mötesplatser.

Vi vet att äldreomsorg kan vara en ekonomisk utmaning för kommunen. Men vi får inte glömma bort att våra äldre medborgare har bidragit till samhället under sina arbetsliv och förtjänar en värdig och meningsfull tillvaro även som pensionärer. Genom att skapa aktivitetscentra i samverkan med idéburen sektor kan vi uppnå detta på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. Vi är också övertygade om att detta är en folkhälsosatsning som skjuter upp dyrare insatser och sparar resurser på sikt.

Socialdemokraterna i Uddevalla kommun är angelägna om att fortsätta arbetet med att skapa aktivitetscentra kring äldre- och trygghetsboenden. Vi tror på att främja äldres välbefinnande och sociala interaktion, samtidigt som vi erbjuder en meningsfull tillvaro i vår kommun. Genom samverkan med idéburen sektor kan vi skapa hållbara och varaktiga lösningar för våra äldre medborgare. Det är en investering i både deras och vår framtid.

S-gruppen i socialnämnden
Stefan Skoglund (S)
Margareta Wendel (S)
Tommy Strand (S)
Denisa Botojcic (S)
Nora Åkare (S)
Fatima Hassan (S)

facebook Twitter Email
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x