Vi står på fel sida gränsen i 6 av 9 planetära gränser. Vad gör Sveriges regering då? 

Begreppet “planetära gränser” pekar ut miljöprocesser som skapar stabilitet för livet på jorden. Alla dessa processer påverkas av människans aktiviteter. Går vi utanför dessa gränser är det sannolikt att plötsliga negativa förändringar inträffar. 

Det syns verkligen inte i budgeten att vi står mitt i en klimat- och naturkris. Enligt budgeten kommer Sverige både att missa klimatmålen och utsläppen kommer att öka dramatiskt. De klimatskadliga subventionerna ökas mycket kraftigt. De små satsningar på klimatet som görs äts upp av åtgärder som kommer att öka utsläppen. Särskilt häpnadsväckande är att regeringen drar ner på klimatanpassning, efter att stormen Hans visat hur stort behov av anpassning är. Skredet i Stenungsund är också en påminnelse om att miljö- och klimatarbetet går i takt. Det här är inte en klimatpolitik som är effektiv eller fungerar. 

Vad gör Sveriges regering: 

  1. Klimatmålen nås inte: Regeringen skriver i budgeten att Sverige inte kommer att uppnå klimatmålen, varken till 2030 och 2045.  
  2. Utsläppen kommer att öka: Enligt regeringens egen beräkning kommer utsläppen av växthusgaser att öka kraftigt med den här budgeten.   
  3. De klimatskadliga subventionerna ökar: Skatten för fossila drivmedel sänks, så att det blir billigare att bränna fossila bränslen för en kostnad motsvarande 6,5 miljarder kr.  
  4. Regeringen drar ned anslaget på klimatanpassning, från en redan låg nivå på 140 miljonerkr  2023 till 90 miljoner kr 2024. 
facebook Twitter Email
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x