Operationscentrum krävs på Uddevalla sjukhus

Ett 5000 kvm tält reser man just nu över operationslokalerna på NÄL pga av att vatten tränger in. Därför måste operationscentrum på Uddevalla byggas nu och inte skjutas upp flera år som nu föreslås till politikerna i Regionstyrelsen. Risk för haveri på NÄL kräver att fungerande operationssalar finns i Uddevalla, säger Carina Åström, vice ordförande…

Läs mer

Kuriren april 2019

kuriren april 2019 Här finner du Kuriren nr 2 April för 2019. I denna medlemstidning kan du läsa om vad som är på gång och hur du kan aktivera dig genom olika aktiviteter. I detta nummer slår vi ett slag för det sociala samhället där du kan göra en insats. Nattvandrare Var med en kväll…

Läs mer

Konstituering av Uddevalla arbetarekommuns styrelse

Onsdagen den 3 april samlades Uddevalla arbetarekommuns styrelse för konstituering. Ordförande Anna-Lena Heydar hälsade alla gamla och nya styrelsemedlemmar välkomna till kommande års arbete. Under punkten konstituering valdes: Stefan Skoglund till vice ordförande Carina Åström till sekreterare Robert Wendel till medlemsansvarig Karin Engdahl till studieansvarig Per-Erik Holmberg till fackligpolitisk ledare Louise Åsenfors till kommunikationsansvarig Annelie…

Läs mer

S-kuriren för december

Kuriren december 2018 Här kommer Kuriren för december 2018.  

Läs mer

Valanalysarbetet!

Alla medlemmar & S-föreningar uppmanas att senast 5/11 utifrån valplanen komma in med synpunkter på valrörelsen samt varför det blev som det blev. Att material kommer att sammanställas och gå ut på remiss till S-föreningarna. Där efter behandlas materialet på ett representantskap den 17/12 på Temat: Varför tappar socialdemokraterna bland väljarna? Kom & säg vad…

Läs mer

Svar från Socialdemokraterna om kollektivtrafik Kapelle

Monica och Ingemar från Kapelle frågar i en insändare partierna om var de står gällande kollektivtrafik till Kapelle, och skriver också att ”inte särskilt många Kapellebor kräver en buss i kvarten men väl några turer om dagen vore bra”. Vi Socialdemokrater säger i vårt handlingsprogram för de kommande fyra åren att vi vill utöka flexlinjen…

Läs mer

Vi vågar utveckla Uddevalla

Läs mer

Arbetsmiljön är nyckeln till bättre vård

Karin Engdahl (S): För många jobbar deltid på grund av arbetsbelastningen. Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen har länge arbetat för att få fler anställda att kunna, orka och vilja arbeta heltid. I dag är nästan alla ofrivilliga deltider borta. Trots det arbetar många deltid. För att inte luras att tro att alla dessa deltidsarbetande, främst kvinnor,…

Läs mer

En pågående kamp för HBTQ

Att bli hotad, misshandlad, förföljd eller även dödad på grund av vem du eller jag tycker om är inte bara en personlig tragedi. Det är också en underminering av ett demokratiskt samhälle. Vi socialdemokrater står i alla sammanhang upp för människovärdet och kräver krafttag mot de hatbrott som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet eller…

Läs mer

Största hotet mot hyresrätten är Moderaternas marknadshyror

I sitt inlägg tas frågor upp kring förutsättningar för bostadsbyggande, inte minst pratar de då om hyresrätten som bland annat vår mest flexibla upplåtelseform. De önskar få en ”blocköverskridande, ansvarstagande och långsiktig infasning av ett nytt och mindre reglerat hyressättningssystem”. Som grund för detta ska Moderaternas modell för att utveckla hyressättningssystemet ligga! Alltså lite snygga,…

Läs mer
facebook Twitter Email