Försöker skjuta budbäraren!

Replik på ”Svikna vallöften – inte alls!”.

Uddevallapartiet (UP) svarar inte på frågan om svikna vallöften eller vårt nätverks tidigare fråga om deras trovärdighet.
Istället försöker man skjuta budbäraren och ifrågasätta vårt nätverk. Vi skrev ursprungligen att vi gärna samarbetar med Uddevallapartiet, där vi är överens. Men ärlighet mot väljarna anser vi vara viktigt. Detta med hänvisning till UPs angrepp på partier som finns både lokalt, regionalt och på riksnivå inte skulle utgå ifrån Uddevallabornas intressen då man belastas av sekelskiftesgammal ideologi och styrs ifrån Stockholm. I UPs lilla värld är det bara de som neutralt representerar Uddevallaborna på rätt sätt.

Vi vill påpeka att detta inte är en ärlig beskrivning av verkligheten och att det troligen inte finns något annat parti i Uddevalla som delar denna analys. UPs självbild framförd av dess ledare där de påstår sig vara neutrala, varken vänster eller höger och de som företräder Uddevallaborna bäst kräver en granskning och kan enligt vår uppfattning inte få stå helt oemotsagt. Att det inte skulle finnas intressekonflikter i UP precis som i alla andra partier låter inte troligt men det får UPs medlemmar hantera om inte de helt delar deras ledares olika uttalanden.

I vårt parti är det högt i tak och i demokratisk ordning väljs företrädare vilket ger en rensning i leden från de värsta avarterna. Vårt nätverk kommer fortsätta granska politiska ledares uttalanden ifrån de olika partierna i Uddevalla.

Vi har inget skäl att särskilt peka ut UP men era ledares provocerande uttalanden talar för sig själva.

Det blir tragikomiskt när man uttalar att översvämningsskyddet som kommunfullmäktige beslutat om är ett socialdemokratiskt förslag när det arbetats fram under många år av professionen. Att UPs motion om att utreda slussar längre ut i fjordsystemet anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen som påvisar att detta redan är utrett, istället för att den avslås är ju ingen seger. Om UPs ledare tror det är dom antingen lättlurade eller vill dölja för väljarna att de svek vallöftet och lade sig platt. Gäller att hålla tungan rätt i munnen och fötterna torra.

Socialdemokraternas insändarnätverk i Uddevalla
Björn Halldin, fd Andersson, Barbro Baudin, Alf Gillberg, Paula Berger, Lennart Sköld, Anna-Lena Heydar, Nora Garbaya Åkare, Stefan Skoglund, Kerstin Eklöf, Louise Åsenfors med flera

facebook Twitter Email
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x