Per-Erik Holmberg

Ledamot i styrelsen för Uddevalla arbetarekommun

Fackligpolitisk ledare

epost: per-erik.holmberg@uddevalla.se

mobil:  072-232 99 99

 

facebook Twitter Email