Styrelsen

Styrelsen för socialdemokraterna i Uddevalla har ansvar för att leda och verkställa beslut antagna av partiets lokala högsta beslutande organ, representantskapet. Representantskapet kan liknas vid en kongress där våra lokala partiföreningar utser ombud bland sina medlemmar vilka i sin tur ges mandat att företräda föreningarna.

Anna-Lena Heydar
Ordförande
E-post: anna-lena.heydar@uddevalla.se
Telefon: 0701-65 71 24

Ingemar Samuelsson
Vice ordförande
E-post: ingemar.samuelsson@uddevalla.se
Telefon: 0701-65 63 83

Stefan Skoglund
Kassör
E-post: stefan.skoglund@uddevalla.se
Telefon: 0761-76 75 23

Karin Engdahl
Ledamot och Studieansvarig
E-post: karin.engdahl@hotmail.se
Telefon: 0700-10 29 07


Louise Åsenfors
Ledamot och kommunikationsansvarig
E-post: louise.asenfors@vgregion.se
Telefon: 0702-00 99 99

Björn Andersson
Ledamot
E-post: b.andersson1@telia.com
Telefon: 0706-27 09 61


Annelie Högberg
Ledamot och kampanjansvarig
E-post: annelie.hogberg@uddevalla.se
Telefon: 0707-60 22 94

Sebastian Grip
Ledamot och fackligpolitisk ledare
E-post: Sebastian.grip@uddevalla.se
Telefon: 0704-10 12 38

Tony Wall
Ledamot och Medlemsmötesansvarig
E-post: tonywall117@hotmail.com<
Telefon: 0720-42 87 25

Hampus Bergman
Ledamot
E-post: hampus.marcusson@uddevalla.se

Susanne Grönwall
Ledamot
E-post: susanne.gronvall@uddevalla.se
Telefon: 0702-02 35 78

Denisa Botonjic
Ersättare
E-post: denisa.botonjic@uddevalla.se
Telefon: 0737-25 97 41

Catharina Hernod
Ersättare
E-post: catharina.hernod@uddevalla.se

Fatima Hassan
Ersättare
E-post: fatima.hassan@uddevalla.se
Telefon: 0709-81 30 71

facebook Twitter Email