S-föreningar

Den som blir medlem i Socialdemokraterna blir medlem i en Socialdemokratisk förening. Runt om i landet finns ca 2 500 föreningar. Vanligast är att vi organiserar oss i en förening i bostadsområdet där vi bor men vi har också många föreningar på våra arbetsplatser och med olika intresseinriktningar. Föreningens medlemmar väljer en egen styrelse och beslutar om sin verksamhet och vilka frågor de vill driva.

Föreningens verksamhetsområde fastställs i arbetarekommunens organisationsplan. Alla som kan ställa sig bakom Socialdemokraternas partiprogram och partistadgar och som betalar medlemsavgiften har rätt att bli medlem i föreningen eller klubben. Rent praktiskt är det föreningens eller klubbens medlemsmöte som är det högsta beslutande organet. Årsmöte hålls före februari månads utgång och då ska bland annat styrelse väljas med minst fem ledamöter.

LANE-RYRS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING (vilande)
Kontaktperson Kenneth Olsson
Telefon: 0522-66 03 85
E-post: kenneth.o.lane@gmail.com

LJUNGSKILE SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
Ordförande Björn Andersson
Telefon: 0706-27 09 61
E-post: b.andersson1@telia.com

NORRA SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENINGEN
Ordförande Karin Engdahl
Telefon: 0709-10 29 07
E-post: karin.engdahl@uddevalla.se

SKREDSVIKS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
Ordförande 
 Yngve Andersson
E-post: algjakt666@gmail.com

ROSEN SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENINGEN
Ordförande 
Catharina Hernod
E-post: catharina.hernod@uddevalla.se

TRO OCH SOLIDARITET UDDEVALLA
Ordförande Gunnar Henning
E-post: gunnarhenning@hotmail.com

S-Kvinnor

UDDEVALLA S-KVINNOR
Ordförande
 Carina Åström
Telefon: 0702-90 60 85
E-post: carina.astrom@vgregion.se

SKREDSVIKS S-KVINNOR
Ordförande 
Carina Antonsson
Telefon: 0522-873 83
E-post: carina.antonsson@uddevalla.se

facebook Twitter Email