Stoppa mäns våld mot kvinnor

Debattartikel i bohusläningen

Nio mördade kvinnor hittills i år av en man de har eller haft en relation med.
Sedan 1 januari 2000 har över 340 kvinnor i Sverige dödats av sin man, pojkvän eller sambo. Den vanligaste mordplatsen är kvinnans egen säng. De mördas där de borde få känna sig trygga.


Kvinnor mördas för att män bestämmer att de inte ska få leva längre. Ofta mördas kvinnan när hon vill göra sig fri från våld, makt och kontroll.Varje dag utsätts flickor och kvinnor för trakasserier, våld och sexualbrott, inte sällan av en man hon har eller har haft en relation med. Mäns våld mot kvinnor orsakar stort lidande och livslånga konsekvenser. En del kvinnor och barn tvingas leva gömda för gärningsmannen. Det är oacceptabelt och vårt Sverige kan bättre än så här.

I grund och botten är det här våldet det yttersta uttrycket för ojämställdhet. Kvinnors rätt att leva sitt eget liv och göra sina egna livsval är en grundläggande mänsklig rättighet. Att få stopp på mäns våld mot kvinnor är en av våra viktigaste prioriteringar.

Vi vet att det i dag finns arbetssätt och förebyggande insatser både från polis och socialtjänst för att rädda kvinnor. Det går säkert att förklara saktfärdigheten med bostadsbrist och personalbrist och okunskap. Men det räcker inte med en förklaring! Bostadsbolagen kan göra mer för boendet för kvinnor, polisen kan använda sina checklistor för att riskbedöma hotet mot kvinnor och kommunen kan samverka mer för att stötta våldsutsatta kvinnor och barn.

Vi måste agera för att få ett stopp på mäns våld mot kvinnor. Det måste ske i samverkan. Det måste starta med preventivt arbete och det bör följas upp på ett konkret och adekvat sätt

Vi sätter ner foten och vill skrika att mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Det är ett hot mot kvinnan. Det är ett hot mot jämställdhetsarbetet. Det är ett hot mot demokratin.

Paula Berger
Gruppledare för Socialdemokraterna
Uddevalla kommunfullmäktige

Louise Åsenfors
2:e vice ordförande
Uddevalla kommunfullmäktige

0
Vad tycker dux
facebook Twitter Email
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x