Vad kan vi i Sverige göra?

Sedlighetspolisens brutala mord på Mahsa Jina Amini har utlöst oanade protester över hela Iran. Unga kvinnor och män har tagit oerhörda risker genom att ge sig ut på gatorna och protestera. Alla upptänkliga medel har använts för att demonstrera mot det medeltida styre som sedan 1979 har utövat ett hårt förtryck över människors – och speciellt kvinnors – liv och frihet. Hundratals personer har enligt människorättsorganisationer dödats och ännu fler skadades, tusentals fängslats och många har försvunnit spårlösa för att de deltagit i demonstrationerna.

Det hindrade inte att gatorna åter fylldes av människor den 26 oktober, 40 dagar efter Mahsas död, för att enligt muslimsk tradition ta farväl av henne. Och återigen sköt polis och säkerhetsstyrkor på demonstranter och sörjande människor.

Stödet till de iranska folket för deras kamp för mänskliga rättigheter är i detta läge viktigare än någonsin. Upproret mot förtrycket är nu mycket bredare förankrat än tidigare och många människor vågar sina liv för frihet och demokrati. Samtidigt är EUs sanktioner, som än så länge riktar sig mot sedlighetspolisen och andra polisiära myndigheter, inte mer än ett slag i luften.

Den iranska juristen, människorättsaktivisten och 2003 års fredspristagare Shirin Ebadi säger i en radiointervju i P1 den 30 september att stödet från utlandet är viktigt. Hon uppmanar därför Sverige och andra EU-länder att kalla hem sina ambassadörer från Iran och klargöra att de inte kommer tillbaka så länge förtrycket fortsätter. Hon uppmanar också till en minskning av de politiska förbindelserna med landet.

Flera miljoner iranier har tvingats i landsflykt på grund av sitt engagemang för mänskliga rättigheter. Vi kan alla göra något för att stödja de iranska kvinnor och män som nu kämpar med livet som insats, bland annat genom att verka för att Shirin Ebadis uppmaning följs upp av den svenska regeringen.

En demokratisk utveckling i Iran skulle kunna få positiva effekter för framför allt kvinnors rättigheter långt utanför landets gränser.

Barbro Budin
Kiomars Heydar
Medlemmar i Internationella gruppen Socialdemokraterna i Uddevalla

facebook Twitter Email