S-kuriren November 2022

Ordförande har ordet

De borgerliga partierna M, KD, UP och SD har satt sig i förhandlingar. Vi har fått veta att Uddevalla kommer att få Martin Pettersson, SD som kommunalråd. Alla områdesföreningar och klubbar bör också vara lite extra uppmärksamma på om de fått nya medlemmar och hälsa dem välkomna. Årets Höstkampanj kommer att inriktas på medlemsvärvning och då måste vi också bli bäst på att ta emot våra nya medlemmar.

En träff för nya medlemmar hölls i våra lokaler på Folkets hus. Ett mycket trevligt möte, trots att det inte var så många som hittat dit. Vi kommer fortsätta bjuda in till aktiviteter under året. Bland annat till medlemsutbildningar. Ta chansen att delta! 

Ett eftervalsmöte hölls också i Dalabergsskolans matsal. Det blev ett välbesökt möte och vi fick tillfälle att diskutera valresultatet och hur vi nu ska jobba vidare fram till nästa val.

En ny grupp somaliska kvinnor kommer att starta studiecirkel, med Fatima Hassan som ledare. De träffas första gången på torsdagen den 3 november kl 18 på Mötesplats Dalaberg. Tanken är att fortsätta torsdagskvällar under hösten.

Nyvalda kommunfullmäktige kommer att sammanträda den 8 november, vilket också är datum för Kristallnatten. Förra årets Kristallnatts högtidlighållande ägde rum på Katie Borgs plats. Detta år kommer vi att samlas utanför Bohusläns museum kl 16.45 – 17.15 för att minnas nazismens angrepp och maktövertagande. Symboliken i att SD samma dag ta makten i vår kommun, går inte att glömma.

Det är inte bara vintermörkret som sveper in över landet och skapar otrygghet och oro. Behovet av samling och gemenskap är stort.

Delta gärna i medlemsvärvningen och bidra till att fler deltar i våra aktiviteter och stärker partiets möjligheter att samla kraft och nystarta inför nästa val.

Väl mött i höstens möten.
Anna-Lena Heydar
Ordförande Uddevalla Arbetarekommun

facebook Twitter Email