Ställ inte fritidsgårdar mot föreningslivet

Båda behövs till våra barn och ungas fritid.

Vi Socialdemokrater i Uddevalla anser att stödet till det lokala föreningslivet är en ren investering i våra barn och ungas framtid.

Varje vecka tar det ideella föreningslivet hand om våra barn och unga så de kan utöva sina fritidsaktiviteter. Därför är det viktigt att vi stöttar och värnar om det ideella kapitalet och visar vår uppskattning via våra bidrag och fler lokaler.

Utöver kultur och fritidsaktiviteter skapar föreningslivet även en social tillhörighet och en demokratisk uppfostran. Vi vill påstå att det är föreningslivet tillsammans med kommunen som är framgångsfaktorer för en lyckad integration för våra nya medborgare och de barn och unga med funktionsvariationer där tillhörighet är ledordet.

Att sätta kommunala verksamheter såsom fritidsgårdar mot föreningslivet får bara negativa konsekvenser och kommer minska utbudet av fritidsaktiviteter, det är fel väg att gå. Socialdemokraternas mål är att öka utbudet så fler barn och unga får en bra fritid.

Vi i kommunen skall gå hand i hand med föreningslivet och tillsammans stötta varandra och därmed uppfylla målet att få fler barn och unga in i föreningslivets positiva och hälsosamma aktiviteter.

En ren investering för hela samhället.

Till hösten kommer alla partier tillsammans i kultur och fritidsnämnden ta fram nya riktlinjer för stödet till det totala föreningslivet, kultur, idrott och sociala föreningar. Vi har också denna mandatperiod byggt en ny idrottshall i Källdal och kommer bygga tre nya idrottshallar, Rimnersvallen (under läktaren) och nya skolorna på Skäret och Ljungskileskolan. Utöver detta rustar vi upp Rimnersvallen, bygger en ny simhall och planerar fler fritidsaktiviteter på Rimnersområdet. Vi har tillsammans med M, C och L ökat öppettiderna i år på fritidsgården Dalaberg och i budgeten inför 2023 1mkr som bidrag och sänka kostnaderna för barn och ungas deltagande i föreningslivet.

Vi Socialdemokrater i kultur och fritidsnämnden vill öka tillgängligheten till fler fritidsaktiviteter, minska de sociala klyftorna så att fler barn och unga får uppleva gemenskapens fördelar, tolerera varandras likheter och olikheter där vi i kommunen tillsammans med föreningslivet bygga broar, inte ställa viktiga verksamheter mot varandra. `

Det är då vi blir starkare tillsammans.

För Socialdemokraterna i Kultur och fritidsnämnden

Annelie Högberg

facebook Twitter Email