Svar från Socialdemokraterna om kollektivtrafik Kapelle

Monica och Ingemar från Kapelle frågar i en insändare partierna om var de står gällande kollektivtrafik till Kapelle, och skriver också att ”inte särskilt många Kapellebor kräver en buss i kvarten men väl några turer om dagen vore bra”.

Vi Socialdemokrater säger i vårt handlingsprogram för de kommande fyra åren att vi vill utöka flexlinjen under större delen av dygnet inom kommunen. Alltså använda flextrafiken mer där det är mindre trafikunderlag. Innebär betydligt fler turer också under veckans alla dagar.

Som insändarskribenterna skriver är det skattepengar det handlar om, där Västtrafik lägger upp trafiken efter trafikunderlag liksom efter vilka linjedragningar som gynnar flest resenärer. Ett enigt kommunfullmäktige står bakom den senaste turlistan för vår stadstrafik; om vissa andra partier då nu lovar ”full trafik både här o där” finner vi märkligt med tanke på att kommunen troligen då hos Västtrafik måste köpa till egna linjer till stora extra kostnader.

Från Socialdemokraterna i Uddevalla är vi tydliga: kollektivtrafik till alla så långt det är möjligt, men en flexibel sådan efter behoven. Därför är vårt svar som ovan: flextrafiken ska utökas under större delen av dygnet, alla veckans dagar där behoven finns.

Socialdemokraterna i Uddevalla

facebook Twitter Email