Tony Wall

Ledamot i styrelsen för Uddevalla arbetarekommun

Medlemsmötesansvarig

Mailadress: tonywall117@hotmail.com

Telefon: 0720-42 87 25

facebook Twitter Email