Stefan Skoglund

Kassör och ledamot i styrelsen för Uddevalla arbetarekommun

e-post: stefan.skoglund@uddevalla.se

Mobil: 076-1767523

facebook Twitter Email