Robert Wendel

Ledamot i styrelsen för Uddevalla arbetarekommu

Registeransvarig i medlemsregistret

epost: robert.wendel@uddevalla.se

mobil: 070-3247105

facebook Twitter Email