Fatima Hassan

Ersättare i styrelsen för Uddevalla arbetarekommun

e-post: fatima.hassan@uddevalla.se

mobil: 070-9813071

 

facebook Twitter Email