Anna-Lena Heydar

Ordförande för Uddevalla arbetarekommun

E-post: anna-lena.heydar@uddevalla.se

Telefon: 070-165 71 24

1 maj i Uddevalla 2020

https://www.youtube.com/watch?v=lL42Nkg7as0

 

facebook Twitter Email