Styrelse

Styrelsen för socialdemokraterna i Uddevalla har ansvar för att leda och verkställa beslut antagna av partiets lokala högsta beslutande organ, representantskapet. Representantskapet kan liknas vid en kongress där våra lokala partiföreningar utser ombud bland sina medlemmar vilka i sin tur ges mandat att företräda föreningarna.

facebook Twitter Email