Regionpolitiker

Uddevallas regionpolitiker

Louise Åsenfors. Ersättare i Regionstyrelsen, Andrevice ordföranden i Servicenämnden, Vice ordförande i beredningens för mänskliga rättigheter, ledamot i personalutskottet

Carina Åström. Vice ordförande för NU-sjukvården

Glenn Patriksson. Ersättare i Norra Hälso och sjukvårdsnämnden

Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling och kollektivtrafik i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen arbetar för att du som bor i Västra Götaland har tillgång till god hälso- och sjukvård. Det görs bland annat genom sjukhus, vårdcentraler och Folktandvården. Västra götalandsregionen ansvarar för att det finns kollektivtrafik i hela Västra Götaland och äger Västtrafik som ser till att du kan resa både med tåg, buss, spårvagn och båt.

Du ska kunna ta del av musik, teater, dans, film, konst, historia och annan kultur oavsett var du bor. Därför stöttar Västra Götalandsregionen kulturlivet i Västra Götaland. Vi driver även flera egna kulturverksamheter som Göteborgs Botaniska trädgård, Regionteater Väst och Vitlycke muséum. Västra Götalandsregionen ska också utveckla området Västra Götaland genom att bidra till att det finns utbildning, jobb och en bra fritid.

Genom miljöarbete i Västra Götalandsregionen tas ansvar för att skapa en bättre miljö och bättre hälsa – för oss och kommande generationer.

facebook Twitter Email