Konstituering av Uddevalla arbetarekommuns styrelse

Onsdagen den 3 april samlades Uddevalla arbetarekommuns styrelse för konstituering. Ordförande Anna-Lena Heydar hälsade alla gamla och nya styrelsemedlemmar välkomna till kommande års arbete. Under punkten konstituering valdes:

Stefan Skoglund till vice ordförande

Carina Åström till sekreterare

Robert Wendel till medlemsansvarig

Karin Engdahl till studieansvarig

Per-Erik Holmberg till fackligpolitisk ledare

Louise Åsenfors till kommunikationsansvarig

Annelie Högberg till kampanjansvarig

Tony Wall till medlemsmötesansvarig

Extra roligt var att SSU Uddevalla nu fått igång en verksamhet och SSUs representant i styrelsen Hamza Jamous var hjärtligt välkommen

 

facebook Twitter Email