Valanalysarbetet!

Alla medlemmar & S-föreningar uppmanas att senast 5/11 utifrån valplanen komma in med synpunkter på valrörelsen samt varför det blev som det blev.

Att material kommer att sammanställas och gå ut på remiss till S-föreningarna. Där efter behandlas materialet på ett representantskap den 17/12 på

Temat:

Varför tappar socialdemokraterna bland väljarna?

Kom & säg vad du tycker!

Skicka in era synpunkter till louise.asenfors@socialdemokraterna.se

 

facebook Twitter Email