Valanalysarbetet!

Alla medlemmar & S-föreningar uppmanas att senast 5/11 utifrån valplanen komma in med synpunkter på valrörelsen samt varför det blev som det blev. Att material kommer att sammanställas och gå ut på remiss till S-föreningarna. Där efter behandlas materialet på ett representantskap den 17/12 på Temat: Varför tappar socialdemokraterna bland väljarna? Kom & säg vad…

Läs mer
facebook Twitter Email