Arbetsmiljön är nyckeln till bättre vård

Karin Engdahl (S): För många jobbar deltid på grund av arbetsbelastningen.

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen har länge arbetat för att få fler anställda att kunna, orka och vilja arbeta heltid. I dag är nästan alla ofrivilliga deltider borta. Trots det arbetar många deltid.

För att inte luras att tro att alla dessa deltidsarbetande, främst kvinnor, är nöjda med detta lämnade vi socialdemokrater i Västra Götalandsregionen in en motion till regionfullmäktige, om att genomföra en kartläggning av hur många anställda som arbetar deltid för att det är för tufft att jobba heltid. Den bifölls och nu har svaret kommit. Av de 4 400 deltidsanställda i Västra Götalandsregionen är det 900 som uppger att de arbetar deltid på grund av arbetsbelastningen. Av de 4 200 heltidsanställda som gått ner i tid på grund av egna angelägenheter (som det heter på fackspråk) är det 1 100 som gjort det på grund av arbetsbelastningen. Det är alltså 2 000 medarbetare som skulle vilja jobba heltid, men som inte orkar det på grund av att arbetet är för tufft. Det motsvarar 3,7 procent av alla medarbetare.

Detta är inte klokt! Det finns utbildade och duktiga personer redan anställda som med bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö skulle kunna jobba mer. Det handlar om 851 sjuksköterskor eller barnmorskor, 495 undersköterskor och 199 läkare. Snacka om slöseri med kompetens.

Om alla dessa medarbetare jobbade heltid skulle många vårdplatser som stängts på grund av personalbrist kunna öppnas och fler operationer genomföras.

En arbetsplats måste vara utformad så att orkar och vill jobba heltid. Det är viktigt för den enskildes skull, både i lönekuvertet nu och i pensionskuvertet senare. Det är också viktigt för oss patienter som på så sätt får högre kvalitet i sjukvården.

Ska Västra Götalandsregionen klara av att bli oberoende av bemanningsföretag gäller det att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är vi inte när vi har arbetsplatser som gör att 2 000 personer inte orkar jobba heltid.

Karin Engdahl (S)

Regionråd i opposition

 

facebook Twitter Email