En pågående kamp för HBTQ

Att bli hotad, misshandlad, förföljd eller även dödad på grund av vem du eller jag tycker om är inte bara en personlig tragedi. Det är också en underminering av ett demokratiskt samhälle. Vi socialdemokrater står i alla sammanhang upp för människovärdet och kräver krafttag mot de hatbrott som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet eller hat mot HBTQ-personer.

I vårt starka samhälle accepterar vi inte diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning – varken på arbetsplatsen, på fritiden, i skolan eller i hemmet. Många HBTQ-personer har erfarenheter av att hemlighålla sina funderingar och identiteter av grundade rädslor för att bli utsatta för diskriminering och våld av personer i sin omgivning. Därför är det livsviktigt att skolan och samhället tar ett särskilt ansvar för dessa frågor. Behovet av trygga platser, där man kan träffa andra i liknande situation som en själv och där alla får vara sig själva, är centralt. Kampen för HBTQ-personers rättigheter har med framgång drivits av socialdemokratin. Vi ska fortsätta arbetet med att öka friheten och rätten för alla att kunna delta på lika villkor i det demokratiska samhället. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige för alla.

För Socialdemokraterna i Uddevalla

Alf Gillberg (S)

Ordförande Uddevalla kommunfullmäktige

Annelie Högberg (S)

Ordförande Uddevalla Kultur och fritid

Karin Engdahl (S)

Riksdagskandidat

Louise Åsenfors (S)

Kandidat till regionfullmäktige

facebook Twitter Email