Största hotet mot hyresrätten är Moderaternas marknadshyror

I sitt inlägg tas frågor upp kring förutsättningar för bostadsbyggande, inte minst pratar de då om hyresrätten som bland annat vår mest flexibla upplåtelseform. De önskar få en ”blocköverskridande, ansvarstagande och långsiktig infasning av ett nytt och mindre reglerat hyressättningssystem”. Som grund för detta ska Moderaternas modell för att utveckla hyressättningssystemet ligga! Alltså lite snygga, lätt välvilliga och inbjudande gester att komma överens politiskt, vilket vi i sak inte har något emot.

Men, med Moderaternas stämmobeslut om att fullt ut förorda marknadshyror faller en sådan önskan platt till marken. Deras krav om marknadshyror/släppa hyrorna helt fria ger bara dessa effekter (konsultföretaget Rambölls undersökning): i snitt hyreshöjningar om 50 procent i Stockholm, 31 procent i Halmstad, 24 i Helsingborg – att vi får se likartade höjningar även i ex Uddevalla är högst troligt!

Det ger inga nya hyresrätter, bara mer trångboddhet, mindre konsumtionsutrymme och förstås ökad orättvisa på bostadsmarknaden. Är det något som behövs så är det istället en politiskt blocköverskridande uppgörelse om ex beskattningen av hyresrätten, som partsorganisationerna Sabo (där Carin Ramneskär är vice ordf),Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna länge drivit på om och där deras analys säger att en nybyggd större hyresrätt redan från inflyttning är närmare 3000 kr högre/månad, i hög grad beroende på ojämlikhet i beskattningen, avsaknad av ränteavdrag mm.

Vidare pratar man om behovet av olika reformer som förenklar plan- och byggprocessen, att olika regelverk behöver revideras. En hel del åtgärder har ju dock gjorts i detta avseende. Det blir ibland nästan bara ett mantra för en del politiker att gömma sig bakom, när det är andra viktiga rättvisereformer för byggande och boende som behövs.

Så se upp nu inför valet alla hyresgäster och kommande bostadskonsumenter – med Moderaternas hyreschock, krav om marknadshyror blir det inte många nya hyresrätter – bara så mycket dyrare att bo!

Vi socialdemokrater står upp för rättvis bruksvärdeshyra, förhandlad av erkända parter på hyresmarknaden och konstaterar också att regeringens investeringsbidrag till nyproduktion av hyresrätter slagit väl ut då det inom givna ramar kan sänka inflyttningshyran med flera hundra kr per kvadratmeter.

Alf Gillberg (S), Kommunfullmäktiges ordf Uddevalla

Anna-Lena Heydar (S), Listetta för Socialdemokraterna Uddevalla

facebook Twitter Email