Socialdemokraternas handlingsprogram för nästa mandatperiod

Uddevalla är en fantastisk kommun att leva i. Här når du både hav, sjöar, skog, tätort och glesbygd. Uddevalla ska bli bättre på att utveckla kommunens resurser, ta tillvara på och välkomna innovationer och nya företag. Uddevalla ska vara en trygg plats för dig och din familj att besöka och 5 leva i. Vår vision är att Uddevalla ska vara en självklar kommun att etablera sig i och flytta till. Vi ska ha hög kvalitet och god tillgång till all kommunal verksamhet.

Här kan du läsa det Socialdemokraterna i Uddevalla vill arbeta för under nästa mandatperiod.

2018-04-19_Framtidskontraktet 2019-2022_Beslutad 2

facebook Twitter Email